contacts / cysylltiadau
yn ol i dudalen cartref Cymraeg
If you are interested in becoming a member of Clwb Dringo Porthmadog, or you merely want to take part in any of the club's activities as a guest, there are several ways of contacting the club officials. To contribute an article for the club's newsletter, please contact the editor.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod o Clwb Dringo Porthmadog, neu os 'rydych eisiau cymeryd rhan yn unrhyw r'an o weithgareddau y clwb, mae nifer o ffyrdd i gysylltu a swyddogion y clwb. I gyfranu erthygl i cylchlythyr y clwb, cysyltwch a'r golygydd.
 
Click this button to access an online membership form

If you would like to become a member of Clwb Dringo Porthmadog, then please select the button on the left to access a printer friendly membership form.

Os hoffwch fod yn aelod o Clwb Dringo Porthmadog, cliciwch y botwm ar y chwith i acsesu ffurflen gais sy'n addas i'w brintio.

 
To contact a club official : I gysylltu a swyddog y clwb
club secretary · ysgrifennydd
treasurer · trysorydd
newsletter editor · golygydd

David Medcalf
Delfryn
Borth y Gest
Porthmadog
LL49 9TW
Telephone :01766512115
email : medcalf135@btinternet

 

Beti Rhys
Eryl Garnedd
Parc yr Eryr
Llanrwst
LL26 0ND
Telephone : 07786381498
email : beticlwbdringo@gmail.com


Dafydd Hughes
Bryn Ffynnon
Caer Rhys
Cricieth
LL52 0AW
Telephone : 01766522318. email : dafydd@laudmeredith.com

Any items or comments regarding the web site should be directed to :

Rob Piercy
01766 513833/ 512450
gallery@robpiercy.com